EB-5 là gì?

EB-5 (Viết tắt của Employment Base Fifth) là Chương trình đầu tư định cư Mỹ được chính phủ Mỹ ban hành vào năm 1990.

Nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho công dân Mỹ theo cách mỗi Nhà đầu tư sẽ đầu tư vào một dự án mà vốn của họ tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ. Trong vòng hai năm Nhà đầu tư sẽ đủ điều kiện xin thẻ xanh tại Mỹ.

 • Thời gian chấp nhận đơn của sở di trú Mỹ hiện nay là khoảng 16 tháng.
 • Thời gian cấp thẻ xanh Mỹ cho nhà đầu tư hiện nay khoảng từ 1,5 – 2 năm tuy nhiên còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
 • Sau 02 năm Nhà đầu tư có thẻ xanh có điều kiện, Luật sư của Công ty Cao & Associates sẽ giúp Nhà đầu tư nộp đơn I-829 lên Sở di trú Mỹ xin xóa thẻ xanh có điều kiện để được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ CHO CHƯƠNG TRÌNH EB-5 LÀ NHỮNG AI?

Tất cả các cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

 • Có khả năng về tài chính trên 500.000 USD
 • Đầu tư vào dự án EB-5 được chính phủ Hoa Kỳ phê duyệt
 • Chứng minh được nguồn gốc số tiền đầu tư
 • Đáp ứng đầy đủ yêu cầu chung về sức khỏe và lý lịch tư pháp

Các loại hình đầu tư EB-5
 TỰ ĐẦU TƯ: Thành lập công ty mới hoàn toàn, mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động, mở công ty con hoặc mở thêm chi nhánh kinh doanh. Với diện này, Nhà đầu tư cần phải tạo thêm 10 việc làm cho công dân Mỹ với khoảng tiền từ 500.000 USD đến 01 triệu USD/1 dự án.

♦ ĐẦU TƯ ỦY THÁC (gián tiếp): Thông qua Regional Centers (Trung tâm vùng) Nhà đầu tư có thể đầu tư vào công ty hoặc dự án được sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ với vốn đầu tư khoảng 500 ngàn USD/ 1 suất.

Quyền lợi của nhà đầu tư

 • Được cấp thẻ xanh định cư tại Mỹ dưới dạng thường trú nhân cho cả gia đình bao gồm: Vợ, chồng, các con còn độc thân dưới 21 tuổi và có thể bảo lãnh người thân sau khi định cư
 • Có thể duy trì công việc và tài sản tại Việt Nam, không bị ràng buộc sinh sống tại Mỹ
 • Được hưởng mọi quyền lợi như thường trú nhân tại Hoa Kỳ
 • Nhà đầu tư được nhận hai quốc tịch: Mỹ và Việt Nam.
 • Con em nhà đầu tư được miễn học phí tại các trường công ở Mỹ từ tiểu học đến trung học, đặc biệt học phí đại học được áp dụng như người bản xứ (bằng 1/3 so với du học sinh) đây là chi phí tiết kiệm rất nhiều so với visa du học
 • Không giới hạn về độ tuổi, trình độ ngoại ngữ và đặc biệt không cần phải có thân nhân tại Mỹ

CHỨNG MINH NGUỒN GỐC SỐ TIỀN ĐẦU TƯ 

Sở Di Trú Mỹ yêu cầu số tiền đầu tư phải chứng minh được nguồn gốc, việc chứng minh này có thể bằng nhiều hình thức như:

 • Thu nhập từ lợi nhuận Doanh Nghiệp
 • Thu nhập Cá Nhân: Tiền lương, cho thuê, cho tặng, thừa kế….
 • Từ mua bán bất động sản, thế chấp bất động sản, chứng minh chứng khoán, cổ phiếu… Tùy theo từng trường hợp cụ thể Luật sư chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn cách thức chứng minh nguồn tiền đơn giản và tốt nhất.